Informații privind facilitatea de suspendare a plății ratelor prin OUG 90

Dacă sunteți afectați de situația generată de contextul actual, în această pagină vă prezentăm informațiile privind soluția de suspendare a ratelor pentru împrumuturile acordate persoanelor juridice conform OUG 90/2022.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

În data de 29 iunie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare pentru clienții care întâmpină dificultăți financiare, fiind afectați financiar de contextul actual determinat direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Suplimentar, în data de 29 iulie 2022 au fost publicate Normele de aplicare ale OUG 90/2022 prin Hotărârea de Guvern nr. 953/2022, precum și Normele de raportare a informațiilor referitoare la expunerile ce fac obiectul OUG 90/2022, prin Ordinul BNR nr. 2/2022.

Conform prevederilor legale menționate anterior vă informăm următoarele:

 • Clienții Patria Credit IFN care au fost afectați financiar de situația generată de contextul actual caracterizat de creșterea prețurilor (efecte directe sau indirecte cauzate de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina) pot solicita amânarea ratelor pentru o perioadă de la minim 1 lună pănă la maximum 9 luni, fără a putea depăși data de 30 iunie 2023, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate mai jos.
 • Solicitarea de amânare la plată a ratelor trebuie transmisă către Patria Credit IFN în termenul maxim stabilit de OUG 90/2022, respectiv până la 29 august 2022, inclusiv.
 • Dacă contractul de credit și/sau de ipotecă/de garantare este semnat și de alți participanți la credit: codebitor, garant, fidejusor, după caz, acordul acestora trebuie obținut în cadrul cererii de amânare la plată sau prin formularul distinct dedicat.
 • Clienții care solicită amânarea la plată a ratelor trebuie să ia în calcul că după expirarea acestei perioade, vor plăti sume lunare mai mari decat anterior.
 • În calitate de client de credit, puteți beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut pe care l-ați accesat până la data de 30 aprilie 2022.
 • Analizarea de către Patria Credit IFN a cererilor de suspendare a ratelor se va face în termen de maximum 30 zile de la data depunerii documentației complete, așa cum prevede OUG 90 și normele de punere în aplicare.
 • Suspendarea obligațiilor de plată se va implementa de la data aprobării de către Patria Credit IFN a solicitării dumneavoastră (care poate fi furnizată de Patria Credit IFN în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete). Orice rata scadenta care apare intre momentul solicitarii cererii si momentul aprobarii nu va face obiectul suspendarii.
 • Dobânda datorată pe perioada suspendării obligațiilor de plată va fi capitalizată la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, iar comisioanele datorate în perioada suspendării se vor plăti ulterior suspendării, fără aplicarea de dobânzi la acestea.

IMPORTANT!

Pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră vă rugăm să completați în cererea de suspendare adresa de email, respectiv numărul de telefon, pe care le-ați declarat deja la Patria Credit IFN.

În cazul în care ați depus o cerere de suspendare, înainte de 29.07.2022, vă rugăm să mergeți în Unitatea Teritorială cea mai apropiata și să depuneți documentația completă pe formularele special utilizate de Patria Credit IFN pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe.  

Cine poate beneficia de această măsură și care sunt condițiile?

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr 90/2022 și a normelor de punere în aplicare, beneficiază de amânarea la plată persoanele juridice care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • nu înregistrează restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată (data solicitării este data transmiterii cererii conform dispozițiilor legale, inclusiv conform normelor de punere în aplicare)
 • nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată
 • prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la afectarea, în sensul scăderii în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021
 • prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilității de amănare la plată și nu vor acorda sau rambursa credite către acționari
 • nu au înregistrat incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării
 • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către o altă bancă sau alt creditor
 • prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la 31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale
 • prezintă declarația pe propria răspundere că nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

Ce trebuie să fac pentru a putea solicita amânarea ratelor?

1. Completați și atașați solicitării dumneavoastră „Cererea pentru suspendarea plății ratelor de credit”, respectiv anexa ce se completează pentru fiecare contract de credit:

Descarcați cererea  

Descarcați anexa

2. În cazul în care din contractul/contractele de credit pentru care solicitați suspendarea la plata ratelor fac parte și Codebitori/Garanți/Fidejusori care nu pot semna în același timp cu reprezentantul entității juridice cererea de suspendare, vă rugăm să ne transmiteți și acordul acestuia/acestora semnat.

Descarcați acord

3. Documentele descărcate și completate se pot transmite până la data de 29.08.2022, inclusiv, astfel:

 • fizic în orice Unitate Teritorială a Patria Credit IFN
 • prin email la adresa office@patriacredit.ro 
 • prin poștă pe adresa Patria Credit IFN: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 8, București, România, CP 020309 sau la orice Unitate Teritorială a Patria Credit

Bine de știut

Amânare la plată înseamnă că la finalul perioadei de suspendare vei plăti rata amânată, plus dobânda și comisioanele care s-au acumulat pe perioada de amânare. În consecință, după perioada de suspendare, vei plăti rate mai mari, iar la finalul creditului vei avea un cost total mai mare. În această perioadă de suspendare, conform prevederilor legale, este înghețat principalul, iar dobânda și comisionul se acumulează și se adaugă la ratele ulterioare suspendării. Vă rugăm să vă asigurați de plată sumelor datorate la scadență, astfel încăt să îndepliniți criteriul legal privind lipsa restanțelor la data solicitării amânării la plată.

Operațiunea de suspendare a obligației de plată, conform OUG 90/2022, atrage dupa sine raportarea creditului la Biroul de Credit/ Centrala Riscului de Credit ca beneficiind de suspendare la plată.

Pentru informații suplimentare despre suspendarea obligațiilor de plată în contextul OUG 90, te așteptăm în orice unitate teritorială a Patria Credit IFN sau ne poți contacta de luni până vineri, între 09:00 - 19:00, la 0800 872 874 (gratuit, apelabil național).