Sprijin pentru amânarea plății ratelor

Dacă sunteți afectat de criza COVID-19, vă prezentăm soluția de suspendare a ratelor, pentru o perioadă de până la 9 luni, prevăzută de OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, anumitor categorii de debitori pentru persoanele juridice.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Întâmpini dificultăți în achitarea ratelor de credit pentru afacerea ta? Patria Credit îți este alături în criza cauzată de coronavirus!

Măsura de sprijin constă în suspendarea obligației de plată a ratelor, respectiv a tuturor componentelor (rate de principal, dobânzi și comisioane, pe perioda de suspendare solicitată de dumneavoastră, însă maxim 9 luni (perioada de suspendare poate fi exprimată o singură dată și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020).

Foarte important:

În perioada de suspendare a plății ratelor de credit se va calcula dobânda, iar aceasta va fi percepută după perioada de suspendare.

Măsura de sprijin constă în capitalizarea dobânzii și a comisioanelor aferente perioadei de amânare/suspendare, respectiv adăugarea dobânzii și comisioanelor acumulate pe perioada de suspendare la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare și esalonarea acestor sume până la noua maturitate a creditului, prin recalcularea obligațiilor de plată lunare. Această recalculare va avea un impact în creșterea ratei lunare față de situația actuală după încheierea perioadei de amânare la plată, pe perioada rămasă de rambursare.

Criterii de eligibilitate pentru aplicarea soluției OUG37:

 1. Dețineți credite care nu au ajuns la maturitate și pentru care nu a fost declarată scadență anticipată anterior datei de 30.03.2020, inclusiv;

 2. Nu înregistrați rate scadente restante la data de 16.03.2020, inclusiv sau ați efectuat plata acestor obligații de plată restante până la data solicitării suspendării obligației de plată;

 3. Nu vă aflați în insolvență la data solicitării suspendării obligațiilor de plată;

 4. Este necesar să solicitați aplicarea acestor măsuri până la data de 15.06.2020;

 5. Veniturile dumneavoastră au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19, față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și aflându-vă în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Conform OUG 37/2020 și prevederilor normelor de aplicare ale acestei ordonanțe, cererea dumneavoastră trebuie să fie transmisă de reprezentantul legal al companiei și semnată olograf/semnatură electronică de către acesta.

De asemenea, odată cu transmiterea solicitării de suspendare, vă rugăm să ne transmiteți și:

 • Acordul tuturor persoanelor care au acordat garanții în legătură cu creditul/creditele care fac obiectul cererii de suspendare (inclusiv fideiusori). Acordul trebuie să fie formulat de fiecare garant în parte și semnat olograf/semnatură digitală. Acest acord, poate fi dat atât în cererea de suspendare, cât și separat de cerere.
 • Certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Certificatul se emite online, pe site-ul www.prevenire.gov.ro), doar în cazul în care vă încadrați într-una din situațiile care necesită certificatul de urgență.

Cum puteți solicita această facilitate:

Pentru a putea să vă ajutăm, vom avea nevoie să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră însoțită de următoarele documente completate și semnate:

 1. Cererea pentru suspendarea plății ratelor de credit” semnată olograf/semnatură electronica, disponibilă aici:
  Descarcați cererea
  și
 2. Acordul Garanților semnat olograf/semnatură electronică (Codebitori/Garanți/Fideiusori), disponibil aici:  
  Descarcați Acordul Garanților
  sau acordul inclus pe cererea de suspendare, precum și certificatul pentru situații de urgență (dacă este cazul).

Ne puteți trimite până pe 13.05.2020, Cererea de suspendare rateAcordul Garanților si Certificatul de Urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (dacă este cazul) utilizând una din următoarele variante:

 • prin email la adresa  office@patriacredit.ro sau
 • ne puteți contacta prin telefon la 0800 872 874 (gratuit, apelabil din rețelele naționale) / 021 304 0064 (tarif normal, apelabil internațional) sau
 • ne puteți transmite documentele prin scrisoare pe adresa Patria Credit, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, București, România, CP 020112.

Vei găsi codul creditului în “Scrisoarea de plată” primită primită la acordarea creditului sau pe cardul de plată primit acasă. Codul este un număr compus din 18 cifre.

Ghidul de plată cu cardul

Introdu suma de plată în LEI


Îți recomandăm să plătești întreaga valoare a ratei lunare.

În măsura în care dorești să faci plăți multiple, poți reveni pentru plată.