Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și depunem toate eforturile astfel încât dumneavoastră să fiți protejat și tot timpul informat și în control cu privire la datele pe care ni le transmiteți și pe care noi le procesăm în cadrul interacțiunilor noastre și în relațiile contractuale.

Află mai multe detalii Solicită acest serviciu

Despre noua legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal

Începând din data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. Noua legislaţie urmăreşte SA sporească nivelul de protecţie a datelor personale şi SA asigure un cadru transparent prin care cu toţii putem avea un mai bun control asupra datelor personale.

În acest sens, vă transmitem mai jos detalii despre cum Patria Credit gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal şi, totodată, tipurile de informaţii pe care le deţinem, în ce scopuri, cum le colectăm, păstrăm, utilizăm şi dezvăluim.

Cine suntem

PATRIA CREDIT INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA (denumita in cele ce urmeaza “Patria Credit IFN SA”) cu sediul social in Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Et. 7, Bucuresti, Romania, cod postal 020112, numar de ordine in Registrul Comertului: J40/19452/2017, Cod de Inregistrare Fiscala: RO 16129932, Capital social (subscris si varsat): 1000008 RON, e-mail: office@patriacredit.ro, website: www.patriacredit.ro, inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 5655, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Înainte de a furniza date personale către PATRIA CREDIT IFN SA, vă rugăm SA citiţi mai jos şi SA inţelegeti modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Daca informaţiile prezentate mai jos cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă sunt neclare sau doriţi informaţii suplimentare vă rugăm SA contactaţi Ofiţerul responsabil cu Protecţia Datelor Personale la urmatoarea adreSA de contact: office@patriacredit.ro sau telefon 0800.872.874.

La ce folosește această informare?

Protejarea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și depunem toate eforturile astfel încât dumneavoastră SA fiți protejat și tot timpul informat și în control cu privire la datele pe care ni le transmiteți și pe care noi le proceSAm în cadrul interacțiunilor noastre și în relațiile contractuale.

Transparența este, de asemenea, foarte importantă pentru noi și în activitatea noastră asigurăm protecția drepturilor și libertăților fundamentale, respectând legea și având o conduită profesionistă, responsabilă și apropiată de client. În acest sens, privind protejarea datelor cu caracter personal și pentru o informare corectă și completă a tuturor clienților și potențialilor clienți, am transpus în acest document politica noastră în privința gestionării datelor dumneavoastră cu caracter personal și totodată tipurile de informații pe care le deținem, în ce scopuri și cum le colectăm, păstrăm, utilizăm și dezvăluim.

Cum folosim datele dumneavoastră personale?

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a vă livra serviciile sau produsele pe care ni le-ați solicitat (sau un terț desemnat de dumneavoastră care le-a solicitat în numele dumneavoastră). Furnizarea datelor personale în acest scop nu este obligatorie, dar refuzul de a le transmite conduce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, prelucrarea acestor date personale putând fi efectuată fără a fi necesar consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare.

Ne supunem obligațiilor noastre legale, provenite din reglementări naționale și comunitare (de exemplu reglementări privind: cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, prevenirea fraudelor, distribuirea de servicii de investiții financiare, certificări și taxe fiscale, etc), precum și din reglementările și instrucțiunile legale emise de către autoritățile de supraveghere și control (de exemplu Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor, Servicii de Investigare a Fraudelor etc). Furnizarea datelor personale în aceste scopuri este obligatorie și nu este solicitat acordul de prelucrare date în scopul acestor prelucrări.

Desfășurăm activități funcționale de promovare și vânzare a produselor noastre sau ale companiilor din Grupul Patria sau ale unor parteneri terți, precum și activități accesorii acestora - furnizarea datelor personale în acest scop este facultativă, iar pentru prelucrarea acestor date, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Grupul Patria înseamnă: Patria Bank SA, Patria Credit IFN SA, Patria Investments SA – Subsidiary, SAI Patria Asset Management SA (împreună cu fondurile de investiții administrate: FDI Patria Stock, FDI Patria Global, FDI Patria Obligațiuni), SC Imobiliar Invest SRL, SSIF Patria Invest SA.

Ce date colectăm de la dumneavoastră?

Colectăm date de la dumneavoastră în procesul de achiziție a unui produs sau serviciu sau când intrați în orice fel de colaborare contractuală cu Patria Credit IFN SA .

Am detaliat mai jos toate situațiile în care colectăm date, astfel:

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre, mai întâi trebuie SA deveniți client al Patria Credit IFN SA. Pentru că dumneavoastră SA deveniți legal clientul Patria Credit IFN SA sau SA reprezentați legal un client al Patria Credit IFN SA, Institutia este obligată SA colecteze și SA prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează: datele cuprinse în actul de identitate, inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastră; data și locul nașterii; domiciliul și, dacă este cazul, reședința; numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii; funcția publică importantă deținută, dacă este cazul; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastră. Dacă nu doriți SA ne furnizați aceste date, nu puteți SA deveniți clientul Patria Credit IFN SA și astfel nu poate fi inițiată o relație de afaceri cu dumneavoastră.

 • Pentru a beneficia de produsele de creditare Patria Credit IFN SA, in calitate de asociat / actionar / beneficiar real / reprezentant legal / imputernicit / fidejusor / garant persoana fizica al unui client PATRIA CREDIT IFN S.A este necesar ca dumneavoastră SA încheiați cu PATRIA CREDIT IFN SA un contract de credit/contract de garanție precum și orice alt contract necesar în funcție de solicitarea dumneavoastră.

  Pentru respectarea prevederilor legale necesare creării de categorii de risc de nerambursare PATRIA CREDIT IFN SA colectează și prelucrează următoarele informații: informații cu privire la sursele dumneavoastră de venit, suma acestora, moneda în care sunteți remunerat; informații cu privire la numărul persoanelor aflate în întreținerea familiei dumneavoastră; angajamente de plata pe care le aveți în derulare (contracte credit, contracte leasing, card de credit, descoperit de cont, CAR, etc.); eventuale litigii și/sau popriri pe care le aveți în desfășurare și care pot afecta semnificativ capacitatea dumneavoastră de a rambursa un eventual produs de creditare obținut de la PATRIA CREDIT IFN SA; informații despre starea dumneavoastră civilă și, dacă este cazul, date de identificare ale soțului/soției (nume, prenume, CNP); informații despre studiile dumneavoastră absolvite și calificări aferente; informații despre profesie și vechime în muncă; informații despre angajatorul curent, tipul contractului de muncă încheiat și funcția deținută, dacă sunteți salariat; informații sumare cu privire la proprietățile deținute, inclusiv cele cu care doriți SA garantați produsul de creditare.

  Pentru analiza garanțiilor necesare contractării unor produse de creditare, PATRIA CREDIT IFN SA colectează și prelucrează următoarele informații: informații detaliate cu privire la proprietățile/bunurile pe care doriți SA le aduceți drept garanție la contractarea unui produs de creditare.

  Pentru a vă putea trimite informări necesare derulării contractului de credit, PATRIA CREDIT IFN SA colectează și prelucrează următoarele informații: adresa, telefonul fix/mobil și/sau adresa de email la care dumneavoastră alegeți SA primiți corespondență sau SA fiți contactați de către PATRIA CREDIT IFN SA

  Dacă nu doriți SA ne furnizați aceste date, PATRIA CREDIT IFN SA nu poate SA încheie un contract de credit cu dumneavoastră cu îndeplinirea prevederilor legale și astfel nu puteți beneficia de produsele de creditare oferite de PATRIA CREDIT IFN SA

  În interes legitim, în scopul desfășurării unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării persoanelor vizate, a respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și a prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii, PATRIA CREDIT IFN SA interoghează: Biroul de Credit pentru obținerea Raportului de Credit (colectând și prelucrand următoarele categorii de date personale privind persoana vizată: date de identificare: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu/reședința și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii; date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului; date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea entității care acordă facilitatea de credit, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului, numărul de interogări; date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței, etc; Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informațiile referitoare la produse de tip credit la care persoană vizată are calitatea de codebitor și/sau garant; date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență), Centrala Riscului de Credit pentru obținerea situației riscului global, situației creditelor restante și situației fraudelor cu carduri, precum și surse independente publice de informare conform legii.
 • Pentru a putea încheia un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare, PATRIA CREDIT IFN SA este obligată SA colecteze și SA prelucreze date personale despre dumneavoastră după cum urmează: datele cuprinse în actul de identitate inclusiv o copie a acestuia; pseudonimul dumneavoastră; data și locul nașterii; domiciliul și, dacă este cazul, reședința; numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică; cetățenia; ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natură activității proprii; funcția publică importantă deținută, dacă este cazul; datele de identificare ale beneficiarului real al fondurilor dumneavoastră; sursa fondurilor/veniturilor dumneavoastră; calitatea de persoană afiliată institutiei, date cu privire la rezidența fiscală.

  Dacă nu doriți SA ne furnizați aceste date, nu putem SA încheiem legal cu dumneavoastră un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare ale institutiei noastre.
 • Pentru încheierea și derularea unui contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare, precum și pentru a evalua calificarea dumneavoastră profesională și capacitatea îndeplinirii țintelor de vânzări, în plus față de datele personale menționate mai sus, PATRIA CREDIT IFN SA colectează și prelucrează următoarele date personale: informații cu privire la calitatea profesională și CV; semnătura dumneavoastră, necesară atât pentru autentificarea documentelor încheiate cu PATRIA CREDIT IFN SA; adresa, telefonul fix/mobil și/sau adresa de email la care dumneavoastră alegeți SA primiți corespondență sau SA fiți contactați de către PATRIA CREDIT IFN SA pentru a va putea informa despre modificările apărute în termenii și condițiile de afaceri sau alte informări necesare derulării contractului.

  Dacă nu doriți SA ne furnizați aceste date, nu putem SA încheiem un contract de colaborare pentru intermedierea și/sau promovarea de produse de creditare ale institutiei noastre.
 • Pentru accesarea informațiilor oferite on-line pe www.patriacredit.ro. Pagina noastră vizibilă online utilizează module Cookie. Cookie-urile sunt fișiere mici de text pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul (computer, tabletă sau telefon mobil). Această tehnologie ne permite SA adaptăm site-ul la nevoile dumneavoastră. Practic spus, cookie-urile permit site-ului SA țină minte o serie de informații desprinse din vizită și modul în care l-aţi folosit (de exemplu: setările de limbă, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking etc.). În situația în care browser-ul dumneavoastră este configurat SA nu le accepte, există posibilitatea ca anumite pagini SA nu funcționeze (parțial sau în totalitate). Pentru mai multe informații legate de modul în care noi folosim cookie-urile în relația cu dumneavoastră va rugăm SA citiți Politica de Cookies accesând următorul link: https://www.patriacredit.ro/politica-de-cookies.

  Dacă doriți SA obțineți informații suplimentare cu privire la produsele și/sau serviciile noastre, PATRIA CREDIT IFN SA va cere consimțământul prelucrării unor date personale minime pentru a vă contacta și a vă îndruma în funcție de nevoile dumneavoastră. De asemenea, PATRIA CREDIT IFN SA prelucrează adresa IP identificată ca aparținând conexiunii dumneavoastră cu noi pentru a încerca SA vă informeze despre cea mai apropriată locație Patria Credit IFN SA.

IMPORTANT!

În cursul derulării relației de afaceri cu PATRIA CREDIT IFN SA, în scopul respectării reglementărilor legale în vigoare și/sau a interesului legitim al PATRIA CREDIT IFN SA de a se proteja în cazul unor neînțelegeri apărute în cadrul relației de afaceri: captează automat imagini care pot SA conțină acțiunile întreprinse de către dumneavoastră în incinta unitatilor PATRIA CREDIT IFN SA, precum și în proximitatea imediată acestora, (imaginile astfel captate de către PATRIA CREDIT IFN SA nu sunt prelucrate pentru alcătuirea de profile individuale și vor fi prelucrate doar în scopul pentru care au fost procesate) și poate înregistra automat convorbirile telefonice pe care dumneavoastră le aveți cu noi, cu informarea dumneavoastră prealabilă.

Unde mai folosim datele dumneavoastră?

Folosim datele dumneavoastră pentru creare de profile și decizii automate.

În conformitate cu prevederile legislației în materie de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, PATRIA CREDIT IFN SA este obligată SA vă clasifice din punct de vedere al potențialului risc de spălare de bani. Avem obligația SA efectuăm clasificarea dumneavoastră pe baza de risc, în funcție de criterii stabilite prin legislația comunitară și națională. Prelucrarea gradului de risc pe baza acestor criterii se realizează printr-un proces automat care are ca scop eficientizarea procesului de calcul. Prelucrarea manuală pe baza acestor criterii are același rezultat ca și prelucrarea automată și aceleași efecte asupra clasificării dumneavoastră din punct de vedere al potențialului risc de spălare de bani.

În cadrul procesului de evaluare a condițiilor de acordare a produsului de creditare solicitat de către dumneavoastră in calitate de asociat / actionar / beneficiar real / reprezentant legal / imputernicit / fidejusor / garant persoana fizica al unui client PATRIA CREDIT IFN S.A, pentru a respecta prevederile legale de clasificare a clientelei-țintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al PATRIA CREDIT IFN SA, clientul este clasificat pe criterii de risc de nerambursare în funcție de variabile socio-demografice, profesionale sau calitative care au la baza informațiile furnizate în cererea de credit. Prelucrarea gradului de risc de nerambursare se face pe baza criteriilor și punctajelor stabilite procedural.

Cum vom comunica?

Cum vor fi comunicate datele personale către dumneavoastră?

În timpul derulării relațiilor de afaceri, pentru a respectă reglementările legale și contractuale, în funcție de canalul de comunicare disponibil, ales de către dumneavoastră (suport hârtie la ghișeu, email) veți primi din partea PATRIA CREDIT IFN SA informari care conțin date personale.

Va rugăm SA luați în considerare că alegerea de către dumneavoastră a utilizării email-ului pentru primirea de informari poate SA nu asigure un grad satisfăcător de protecție a confidențialității datelor dumneavoastră personale din motive independente de voința PATRIA CREDIT IFN SA.

Dacă veți consideră că utilizarea email-ului pentru transmiterea datelor dumneavoastră personale nu este satisfăcătoare din punct de vedere al păstrării confidențialității, va rugăm SA alegeți un alt canal de comunicare a datelor personale către dumneavoastră.

Comunicarea informațiilor cu privire la produsele și serviciile PATRIA CREDIT IFN SA

În urma obținerii consimțământului dumneavoastră liber exprimat, PATRIA CREDIT IFN SA poate utiliza datele dumneavoastră de contact (adresa de corespondență, telefon și email) în scopul informării dumneavoastră cu privire la produsele și serviciile sale sau a companiilor din Grupul Patria, menționate mai sus. Aveți dreptul de a va retrage acest consimțământ în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră acordat înainte de retragerea acestuia.

Utilizarea datelor dumneavoastră de către PATRIA CREDIT IFN SA în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor pe care vi le oferă

Independent de scopul legal/contractual pentru care au fost colectate, în interes legitim, PATRIA CREDIT IFN SA poate folosi datele furnizate de către dumneavoastră în scop statistic pentru dezvoltarea de produse și servicii noi. Prelucrarea datelor dumneavoastră personale în interes legitim pentru dezvoltarea afacerii PATRIA CREDIT IFN SA nu pot și nu vor aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale.

Către cine transferăm datele dumneavoastră personale?

PATRIA CREDIT IFN SA va păstra confidențialitatea datelor personale colectate despre care v-a informat mai sus și nu le va dezvălui sau transmite nici unei terțe părți fără a avea un temei legal/contractual sau fără înștiințarea sau acordul dumneavoastră, acolo unde este necesar.

Pentru satisfacerea cerințelor legale sau contractuale agreate cu dumneavoastră, precum și în interes legitim, PATRIA CREDIT IFN SA transferă parțial sau integral datele dumneavoastră personale către destinatari, precum: Banca Națională a României, Centrala Ricului de Credit, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Organele de Investigare și Cercetare Penală la cererea acestora conform legii, precum și orice alte entități care pot solicita date personale despre dumneavoastră sau despre operațiunile efectuate de dumneavoastră, îndreptățiți de prevederile legale; către entitățile din Grupul Patria, pentru tranzacții suspecte/suspiciuni de spălare de bani, în cazul în care sunteți și clientul respectivei entități; orice alte persoane fizice sau juridice cu care PATRIA CREDIT IFN SA va încheia convenții pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (Agenția Națională de Administrare Fiscală, evaluatori, notari publici, operatori Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dezvoltatori de servicii IT, asigurători, etc.); persoane fizice sau juridice cu care PATRIA CREDIT IFN SA deține relații contractuale și împreună cu care va oferă serviciile aferente produselor de creditare; în interes legitim, PATRIA CREDIT IFN SA va prelucra datele dumneavoastră personale și transferă informațiile dumneavoastră către instituțiile abilitate legal pentru recuperarea eventualelor creanțe care pot apărea din executarea contractelor; către oricare alte entități decât cele enumerate mai sus pentru care cerem și avem acordul dumneavoastră în acest sens; în scopul derulării raporturilor contractuale și a îndeplinirii obligațiilor legale, datele dumneavoastră pot fi transmise în România și în state din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii.

Perioada de care avem nevoie pentru a păstra datele dumneavoastră personale

PATRIA CREDIT IFN SA este obligată legal SA păstreze datele de identitate și evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea relației de afacere cu dumneavoastră ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la închiderea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale, într-o formă corespunzătoare, inclusiv pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba în justiție.

Dacă dumneavoastră decideți SA încheiați relațiile de afaceri cu PATRIA CREDIT IFN SA, în sensul în care nu mai aveți calitatea de asociat / actionar / beneficiar real / reprezentant legal / imputernicit / fidejusor / garant persoana fizica al unui client PATRIA CREDIT IFN SA , datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul intrării într-o relație de afaceri cu PATRIA CREDIT IFN SA vor fi șterse din evidențele operaționale ale PATRIA CREDIT IFN SA, după perioadele legale de retenție menționate mai sus. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că vă aparțin) și vor putea fi utilizate de către PATRIA CREDIT IFN SA în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor PATRIA CREDIT IFN SA, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Dacă, în baza cererii unui client PATRIA CREDIT IFN SA, pentru care detineti calitatea de asociat / actionar / beneficiar real / reprezentant legal / imputernicit / fidejusor / garant persoana fizica, și în urma evaluărilor efectuate de către PATRIA CREDIT IFN SA, dumneavoastră si / sau aplicantul nu puteți deveni clientul nostru și/sau nu puteți SA obțineți un produs sau un serviciu prezent în oferta PATRIA CREDIT IFN SA, datele personale care privesc identitatea dumneavoastră colectate în scopul intrării într-o relație de afacere cu PATRIA CREDIT IFN SA vor fi șterse din evidențele operaționale ale PATRIA CREDIT IFN SA. Restul datelor pe care ni le furnizați devin date anonime (nu pot fi identificate că va aparțin) și vor putea fi utilizate de către PATRIA CREDIT IFN SA în interes legitim, inclusiv pentru dezvoltarea produselor și serviciilor, conform legii, fără a putea aduce în nici un fel atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră.

De asemenea, PATRIA CREDIT IFN SA păstrează, conform specificațiilor regulamentului privind protecția datelor personale, toate documentele colectate în scopul derulării relațiilor contractuale sau precontractuale cu dumneavoastră precum și tranzacțiile aferente în format electronic și care îi sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dumneavoastră va fi prelucrat de către PATRIA CREDIT IFN SA cu scopul unic al respectării legislației în vigoare cu privire la asigurarea evidenței, inventarierii, selectionarii, păstrării și folosirii documentelor pe care le deține.

În scopul conformării cu prevederile legale privind condițiile de creditare, precum și în temeiul interesului legitim de a încheia contracte de credit pe baza unor informații corespunzătoare și suficiente și în baza unei evaluări riguroase a capacității persoanei vizate de rambursare a creditului luând în considerare factori relevanți în conformitate cu prevederile legale, PATRIA CREDIT IFN SA păstrează date personale minime și relevante ale foștilor clienți privind comportamentul și capacitatea de rambursare a debitelor pe care aceștia le-au înregistrat față de PATRIA CREDIT IFN SA pe perioada derulării relației de afaceri, indiferent de produsul sau serviciul contractat de la PATRIA CREDIT IFN SA. Aceste date nu vor constitui un criteriu unic de aprobare sau de respingere a unui viitor credit contractat de către foștii clienți de la PATRIA CREDIT IFN SA, dar va face parte din decizia evaluări bonității clientului la data la care acesta va dori contractarea unui nou credit de la PATRIA CREDIT IFN SA. Datele personale prelucrate în acest scop vor fi păstrate de către PATRIA CREDIT IFN SA pe o perioadă nelimitată.

De asemenea, în procesul de retenție pot apărea motive legale pentru care vom fi obligați SA păstrăm, SA prelucrăm sau SA dezvăluim datele dumneavoastră personale și după perioada menționată mai sus.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către PATRIA CREDIT IFN SA

Aceste drepturi sunt recunoscute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ca și: „dreptul de acces”, „dreptul la rectificare”, „dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)”, „dreptul la restricționarea prelucrării”, „dreptul la portabilitatea datelor”, „dreptul la opoziție” și „dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automat”.

 • Dreptul de acces: înseamnă că aveți dreptul de a obține de la PATRIA CREDIT IFN SA o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate;
 • Dreptul la rectificare: înseamnă că aveți dreptul SA ne cereți și noi SA corectăm atunci când datele dumneavoastră aflate în posesia noastră și prelucrate de către noi sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la dată colectării;
 • Dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat: înseamnă că aveți dreptul SA cereți și noi SA ștergem datele dumneavoastră personale dacă nu mai este necesar pentru noi SA le păstrăm sau utilizăm sau atunci când doriți SA retrageți consimțământul pe care dumneavoastră l-ați acordat anterior prelucrării unor date, dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerați că interesul legitim al prelucrări datelor dumneavoastră personale nu este justificat;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: înseamnă că aveți dreptul SA cereți și noi SA restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când considerați că acestea sunt inexacte, considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este legală, doriți SA păstrăm datele dumneavoastră personale peste perioada de retenție minim necesară Băncii, precum și pe perioada exercitării dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării atunci când considerați nejustificat interesul legitim considerat de către PATRIA CREDIT IFN SA;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: înseamnă că aveți dreptul de a primi datele colectate de noi de la dumneavoastră și prelucrate automat, în urma consimțământului dumneavoastră sau în urma unor prevederi contractuale, într-un format structurat ușor de utilizat sau SA vă transmitem datele către un alt operator de date personale, dacă acest lucru este posibil tehnic;
 • Dreptul la opoziție: înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim al Băncii atunci când considerați că această prelucrare vă aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră are drept scop marketingul direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual exclusiv automat: înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri, și care SA producă efecte cu privire la interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră. Procesele automate care eficientizează prelucrarea unor date rezultate în urmă unei decizii bazate exclusiv pe intervenție umană nu constituie un proces decizional individual exclusiv automat.

Reclamații și contact

Reclamatii

Dacă aveţi obiecţii asupra modului în care folosim datele dumneavoastră sau doriți SA ne cereți SA ștergem sau SA restricționăm modul în care noi le folosim, va rugăm SA ne contactați.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul de a depune o plângere printr-o cerere scriSA, semnată și datată, trimiSA pe adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

Contact

Ne preocupăm permanent de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta pentru orice întrebări sau cerințe privind politicile și procedurile noastre de confidențialitate și protecție a datelor personale. Iată mai jos datele noastre:

Sediul social Patria Credit IFN SA : Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, sector 2, București, România, cod poștal 020112

Ne puteți contacta și prin email sau telefon în timpul orelor de program, folosind:

Telefon: 0800 872 874

Email: office@patriacredit.ro

Eventuale modificări la prezenta informare vă vor fi aduse la cunoștință de către PATRIA CREDIT IFN SA, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.