Date de identificare

PATRIA CREDIT INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ S.A.

Sediul social: Blvd. Pipera, Nr. 1B, et. 7, Voluntari, Ilfov
Nr. înregistrare la ONRC: J23/1827/2014
CUI: 16129932

CONT IBAN: RO65CARP0451P0715893RO01
BANCA: PATRIA BANK SUCURSALA TRAIAN

Capital social (subscris și vărsat): 1.000.008 lei
Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 5655

office@patriacredit.ro