Date de identificare

PATRIA CREDIT INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ S.A.

Sediul social: Şos. Pipera nr.42, etaj 8, București, Sector 2, cod postal 020309

Nr. înregistrare la ONRC: J40/19452/21.11.2017
CUI: 16129932

CONT IBAN: RO65CARP0451P0715893RO01
BANCA: PATRIA BANK SUCURSALA TRAIAN

Capital social (subscris și vărsat): 17.539.345 lei
Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 5655

Nr. înregistrare Registrul General RG-PJR-41-110216/14.12.2017
Nr. înregistrare Registrul Special RS-PJR-41-110047/18.05.2018

office@patriacredit.ro

Telefon: +40 21 304 00 64
Fax:+ 40 21 222 11 38