Date de identificare

PATRIA CREDIT INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ S.A.

Sediul social: Șos. Pipera nr. 42, et. 7 și 10, București, Sector 2, Cod poștal 020112
 

Nr. înregistrare la ONRC: J40/19452/21.11.2017
CUI: 16129932

CONT IBAN: RO65CARP0451P0715893RO01
BANCA: PATRIA BANK SUCURSALA TRAIAN

Capital social (subscris și vărsat): 1.000.008 lei
Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 5655

office@patriacredit.ro

Telefon: +40 21 304 00 64
Fax:+ 40 21 222 11 38