Termeni și condiții de folosire a site-ului Patria Credit

Website-ul www.patriacredit.ro aparține instituției PATRIA CREDIT Instituție Financiară Nebancară S.A. cu sediul social în Șos. Pipera, nr. 42, et. 7, București, sector 2, România, CP 077190, având cod unic de înregistrare RO 16129932, atribut fiscal R, nr. de ordine la Registrul Comerțului J23/1827/2014.

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

Folosirea site-ului

Informațiile cuprinse in acest site sunt proprietatea exclusivă a SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. și se referă exclusiv la aceasta. În calitate de titular al drepturilor de autor, SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. interzice  reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținuțului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A.

SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și exact toate informațiile din acest web-site însă SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. nu este și nu va putea fi ținută legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site sau pentru consecințele ce se pot trage din consultarea informațiilor din acest site. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici este rugată să contacteze DIRECT oricare din unitățile SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. pentru a se informa atât asupra serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și comisioanelor aferente.

SC Patria Credit Instituție Financiară Nebancară S.A. îți rezervă dreptul de a modifica oricând informațiile puse la dispoziție prin intermediul site-ului. Nici unul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat unei persoane dacă legea din țara sa de origine sau din orice altă țară care are legatură cu persoana în cauză, îi interzice acest lucru persoanei respective. Utilizatorii au obligația de a se asigura că sunt autorizați din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în țara de la care se stabilește conexiunea.

 

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere
 • Patria Credit Instituție Nebancară SA nu oferă nicio garanție privind:
  • faptul că informațiile vor îndeplini toate cerințele dumneavoastră
  • serviciile vor funcționa neîntrerupt, la timp, sigure sau fără erori
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere
  • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau a altor materiale cumpărăte sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vor satisface toate cerințele
  • orice eroare de program va fi corectată

 

Confidențialitate și informații personale

Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA acordă o mare importanță datelor cu caracter personal furnizate de orice utilizator al site-ului și serviciilor băncii în general, respectând cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Scopurile colectării datelor sunt de marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societății. Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA, prin intermediul site-ului www.patriacredit.ro, prelucrează numărul de telefon și adresa de e-mail a utilizatorilor. Adresele de e-mail și numerele de telefon vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la office@patriacredit.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. Deși ia toate măsurile de prevenție, Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Prin completarea formularelor de contact, utilizatorul sau/după caz, vizitatorul, își dau acordul în mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de către Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA iar Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

Orice comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe site-ul Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Prin utilizarea acestui site sunteți în mod expres de acord că, prin completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul Patria Credit Instituție Financiară Nebancară SA, acestea să fie stocate şi prelucrate de Bancă cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Patria Credit este înregistrată sub nr. 5655 în Registrul ANSPDCP de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal şi, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia prelucrarii datelor cu caracter personal în condiţii de confidenţialitate, siguranţă şi numai în scopurile prevăzute de lege şi notificate la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. De asemenea, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Bancă a datelor este obligatorie.

Datele personale ale persoanelor fizice pot fi dezvăluite de către Bancă direct sau prin intermediul terţilor contractanţi în scopul îndeplinirii de către Bancă a obligaţiilor legale şi a realizării intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice.

Pe viitor, datele personale furnizate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră prin transmiterea de informaţii despre produsele şi ofertele noastre şi în scopul desfăşurării unor campanii prin care se urmăreşte îmbunătăţirea continuă a activităţilor/serviciilor bancare.

Codul nu este corect. Reintroduceți un cod valid.

Vei găsi codul de client în “Scrisoarea de plată” primită primită la acordarea creditului sau pe cardul de plată primit acasă. Codul este un număr compus din 18 cifre.

Ghidul de plată cu cardul

Introdu suma de plată în LEI

Îți recomandăm să plătești întreaga valoare a ratei lunare.

În măsura în care dorești să faci plăți multiple, poți reveni pentru plată.